STERILIZATSIYADA MAXSUSLASHTIRING • FOYDALANIShNI YUQORI-ENDI

Trolley

  • Trolley

    Trolley

    Aravachalar yuklangan patnislarni erga ag'darishda retort va laganda kattaligiga asoslanib ishlatiladi, aravachaning kattaligi ular bilan mos keladi.