STERILIZATSIYADA MAXSUSLASHTIRING • FOYDALANIShNI YUQORI-ENDI

Retay bazasi bazasi

  • Retort Tray Base

    Retay bazasi bazasi

    Tovoqlar ostidagi taglik tagliklar va aravachalar o'rtasida olib borishda muhim rol o'ynaydi va retortni yuklashda retortga joylashtiriladi.