STERILIZATSIYADA MAXSUSLASHTIRING • FOYDALANIShNI YUQORI-ENDI

Avtomatlashtirilgan Retort tizimi

  • Automated Batch Retort System

    Avtomatlashtirilgan Retort tizimi

    Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash tendentsiyasi samaradorlik va mahsulot xavfsizligini oshirish uchun kichik retort kemalaridan kattaroq qobiqlarga o'tishdir. Kattaroq kemalar qo'lda ishlov berib bo'lmaydigan katta savatlarni nazarda tutadi. Katta savatlar shunchaki juda katta va juda og'ir bo'lib, bir kishi aylanib yurishi mumkin emas.