STERILIZATSIYADA MAXSUSLASHTIRING • FOYDALANIShNI YUQORI-ENDI

Qatlam

  • Layer

    Qatlam

    Qatlamni ajratuvchi mahsulot savatga yuklanganda oraliq rolini o'ynaydi, mahsulotni ishqalanish va sterilizatsiya qilish jarayonida har bir qatlamning tutashuvida ishqalanish va shikastlanishdan samarali himoya qiladi.